Siirry sisältöön

Mitä tarkoittaa Sarastia Rekry OY:n inhouse-toiminta?

Sarastia Rekry OY toimii asiakkaidensa omistamana inhouse-yhtiönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan eli hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan koska se tekee hankinnan hankintalaissa määritellyltä sidosyksiköltään eli inhouse-yhtiöltä.

Inhouse -yhtiöissä keskeistä on että yhtiön omistavat ne organisaatiot, jotka käyttävät yhtiön palveluita.

Omistajuus sekä mukanaolo yhtiötä koskevassa päätöksenteossa mahdollistavat, että omistajilla on yhdessä vaikutusmahdollisuuksia yhtiön toimintaan.

 Ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle.

Palvelun ostaminen Sarastia Rekryltä inhouse-hankintana vs. palvelun ostamiseen kilpailutuksen kautta:

Nopeus:

Sarastia Rekry inhouse: Palvelu on käytössä 4-6 viikkoa päätöksenteosta.

Kilpailutus: Kestää yleensä vähintään kuukausia, jopa puoli vuotta. (Markkinakartoitus, määrittely, julkaisu,arviointi, päätöksenteko, valitusaika, sopimuksen teko, käyttöönotto)

Hinta:

Sarastia Rekry inhouse: Liikevoitto on aina 1-5 prosenttia, inhouse-yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisen voiton tavoittelua. Hinnoittelu tehdään kustannuspohjaisesti.

Kilpailutus: Kilpailutustarjoukseen lasketaan aina riskivara ja yrityksen voittomarginaali.

Kehitystyö:

Sarastia Rekry inhouse: Kehitystä tehdään jatkuvassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakasta kuunnellaan kehittämistyöryhmissä ja tyytyväisyyskyselyissä jatkuvasti.

Kilpailutus: Tuotetaan täsmälleen vain se mitä on kilpailutettu 

Omistajaohjaus:

Sarastia Rekry inhouse: Omistaja pääsee vaikuttamaan.

Kilpailutus: ei ole.

Läpinäkyvyys:

Sarastia Rekry inhouse: Toteutuu omistajuuden ja yhteistyön kautta.

Kilpailutus: Sopimuksen puitteissa.

Tehokkuus:

Sarastia Rekry inhouse: Palvelulle asetetaan yhdessä tavoitteet, mittarointi ja raportointi. Tavoitteet kehittyvät jatkuvasti prosessissa.

Kilpailutus: Sopimuksen mukaan.

Henkilöstö:

Sarastia Rekry inhouse: Julkisen alan TES-harmonia kunta-alan TES:in kanssa ehtojen ja palkkatason osalta

Kilpailutus: Yksityisen alan TES-palkat ovat yleensä hieman alemmat, toisaalta on olemassa myös erilaisia irtiottoja markkinatilanteen mukaan tekeviä yrityksiä. 

Joustavuus:

Sarastia Rekry inhouse: Sopimuksen mukaan, prosessikehitys on jatkuvaa.

Kilpailutus: Kilpailutussopimuksen mukaan, kilpailutuksen jälkeen ei voida tehdä muutoksia.

Ajankohtaista

Oiva vahvistus.