Henkilöstöpalvelut – osaamisen hallinta ja johtaminen

Haluatko, että henkilöstöresurssien hallinta on innostavaa, mahdollistavaa, taloudellista, kehittyvää , hallittua ja täsmällistä? Keskittämällä työsuhteeseen liittyvät hallinnolliset tehtävät vapautuu esimiehelle aikaa organisaationsa kehittämistehtäviin; osaamisen johtamiseen.  Lisäksi tarvitaan reaaliaikaisia raportteja seurannan työkaluiksi ja budjetointia sekä ennusteita varten.

Rekrytointi ja työsuhdeasiat jouhevasti moderneilla digitaalisilla työvälineillä. Prosessien yhdenmukaisuuden ja laadun varmistaminen auttaa myös työnantajakuvan positiivisessa rakentamisessa.

Rekrytoinnit, perehdyttämiset, kehityskeskustelut, fiilismittaukset, henkilöstökyselyt, koulutusuunnitelmat, työkyvyn hallinta, lähtökeskustelu – työsuhteen elinkaaren kokonaishallinta tai osa helpottamaan esimiestyötä.

Sarastia Rekryn keskitetty HR-palvelu mahdollistaa henkilöstön osaamisen hallinnan ja johtamisen tehokkaasti ja joustavasti.

Yhteisellä tietoturvallisella työntekijärekisterillä hallinnoidaan henkilöstö- ja työsuhdetietoja keskitetysti – kaikilla toimialaoilla kaikissa työsuhteen vaiheissa.

Henkilöstöpalvelut – osaamisen hallinta ja johtaminen

Palvelumme