Sijaisvälitys

Sijaisten etsiminen työyksiköihin kuluttaa monissa organisaatioissa valtavasti aikaa ja on esimiesten itsensä tekemänä monesti myös vaikeaa. Sijaisrekrytointipalvelumme tukee organisaation esimiesten toimintaa ja tarjoaa keskitetyn ja henkilökohtaisen palvelun ansioista merkittäviä kustannushyötyjä. Asiantunteva rekrytointitiimimme huolehtii koko sijaisrekrytointiprosessin toteutumisesta ja etsimme sopivan sijaisen kulloiseenkin tarpeeseen.

Sarastia Rekryn sijaisvälitys vapauttaa esimiehen aikaa perustyöhön. Yksikön esimies voi tilata sijaisen akuuttiin tai pidemmällä olevaan sijaistarpeeseen – huolehdimme sopivat sijaiset erilaisiin työtehtäviin. Työsuhteet säilyvät asiakkaalla, toisin kuin sijaispalvelussa, jossa sijaisvälityksen lisäksi hoidamme kaikki sijaisten työsuhdeasiat.

Sarastia Rekry huolehtii tekijöiden sijoittamisesta oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Sijaisvälitys

Palvelumme