Ulkoistettu työvuorosuunnittelu (UTS)

Oikea osaaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Sarastia Rekry tarjoaa asiakasorganisaatioille uutta työvuorosuunnittelun palvelumallia, jossa työvuorosuunnittelu on ulkoistettu työyksikön ja -organisaation ulkopuolelle.

  • Sarastia Rekry suunnittelee työvuorot ja tarkastaa teknisesti toteutuneet työvuorotiedot. Yksikön esimies hyväksyy suunnitellut ja toteutuneet työvuorolistat sekä palkkaprosessin.
  • Palvelun tarkoituksena on tuottaa tasalaatuisia ja kustannustehokkaita keskitettyjä työvuorosuunnitelmia huomioiden yksikössä sovitut pelisäännöt ja työvuoroergonomia.
  • UTS mahdollistaa hoitotyön laadun varmennuksen tuoden näkyviin yksikön resurssit ja osaamisen sekä palvelutason ja asiakas/potilasturvallisuuden toteutumisen.
  • Työvuorosuunnittelu tehdään läpinäkyväksi, oikeudenmukaiseksi ja tasa-arvoiseksi koko työyhteisölle.

 

Lue lisää UTSista

Jos UTS sattui sopivasti, sopivaan aikaan ja sopivaan paikkaan, ota yhteyttä. Neuvotellaan teidän organisaatiolle sopivin ratkaisu työvuorosuunnitteluun.

Lisätietoja:
Tuoteasiantuntija Kirsi-Mari Salanto
gsm 045 7881 4974
kirsi-mari.salanto@sarastiarekry.fi

Ulkoistettu työvuorosuunnittelu (UTS)

Palvelumme