Information till arbetstagare

Aktivkort för social- och hälsovården

En del av arbetsenheterna som beställer vikarier kräver att arbetstagarna har ett aktivkort för hälso- och sjukvården. Aktivkortet kan bland annat användas för inloggning i patientdatasystemet. Kortet är personligt och antingen allmänt (yrkeskort för hälso- och sjukvården) eller organisationens personalkort. Aktivkortet innehåller ett chip med ett autentiserings- och krypteringscertifikat och ett signaturcertifikat avsedda för e-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Det allmänna yrkeskortet för hälso- och sjukvården kan du ansöka om hos på vilket registreringsställe som helst. Kortet kan beviljas yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som finns i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki-registret), som upprätthålls av Valvira. Organisationens personalkort är organisationsspecifikt och kan vid behov även beviljas annan yrkesutbildad personal.

Yrkeskortet är avgiftsfritt men registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården kan för registreringstjänsten ta ut en avgift som motsvarar deras egna kostnader.

Utbildningar

Vi erbjuder våra vikarier möjlighet att genomgå den nationella LOVe-webbutbildningen, som inkluderar utbildningens tentamina. Utbildningen är avsedd för arbetstagare som har utfört ett eller flera vikariat via Sarastia Rekry eller Onvire den senaste tiden. Även studerande inom social- och hälsovården kan gå LOP-kursen i LOVe-utbildningen, om de har avlagt studier i läkemedelsbehandling.

Genom sin anmälan förbinder sig vikarien att avlägga tentamen i de beställda kurserna (inom 6 månader), delta i inbokade tentamina och att utföra minst 3 vikarieskift efter avlagda tentamina (inom 3 månader).

Utbildningsdelarna kan genomföras enligt följande:

  • LOP-paketet – närvårdare (LOP och PKV).
  • MiniLOP-paketet – personer som inte har tidigare kunskaper eller studier i läkemedelsbehandling (socionomer, omsorgsarbetare).
  • Sjukskötarens LOVe-paket – sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor. I paketet ingår LOP, PKV, IV, KIPU och GER. Ange också om du vill gå Loves ROK-, PSYK- och LAS-kurs samt FRK:s ABO-utbildning.
  • SuuLOP-kursen – personer som arbetar inom tandvården.

Efter anmälan får du inloggningsuppgifter till webbutbildningen och vi meddelar tidpunkten för tentamen via e-post. Tentamina genomförs som grupptentamen. En tentamenstid måste avbokas senast 48 timmar före tentamen. Inloggningsuppgifterna till webbutbildningen är giltiga i 6 månader från att de beställs. Under denna period måste tentamina avläggas.

Anmäl dig till utbildningen i läkemedelsbehandling genom att ringa vår kundtjänst på 03 621 3900, skicka e-post (asiakaspalvelu@sarastiarekry.fi) eller lämna en servicebegäran via systemet. Observera att anmälan är bindande. 

Yrkesproven i läkemedelsadministrering är en viktig del av utbildningshelheten. Yrkesproven är i regel enhetsspecifika. Kontakta din enhetschef eller motsvarande person för att avlägga dina yrkesprov. Yrkesprovsbetyget behöver inte skickas till Sarastia Rekry/Onvire.

Har du avlagt en utbildning i läkemedelsbehandling? Lägg till läkemedelstillståndet i dina bilagor i systemet och lägg till övriga tillstånd under dina tillstånd och färdigheter. Du hittar anvisningar i den här artikeln.