Information till arbetstagare

Aktivkort för social- och hälsovården

En del av arbetsenheterna som beställer vikarier kräver att arbetstagarna har ett aktivkort för hälso- och sjukvården. Aktivkortet kan bland annat användas för inloggning i patientdatasystemet. Kortet är personligt och antingen allmänt (yrkeskort för hälso- och sjukvården) eller organisationens personalkort. Aktivkortet innehåller ett chip med ett autentiserings- och krypteringscertifikat och ett signaturcertifikat avsedda för e-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Det allmänna yrkeskortet för hälso- och sjukvården kan du ansöka om hos på vilket registreringsställe som helst. Kortet kan beviljas yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som finns i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki-registret), som upprätthålls av Valvira. Organisationens personalkort är organisationsspecifikt och kan vid behov även beviljas annan yrkesutbildad personal.

Yrkeskortet är avgiftsfritt men registreringsställena inom den offentliga hälso- och sjukvården kan för registreringstjänsten ta ut en avgift som motsvarar deras egna kostnader.

Utbildningar

Vi erbjuder våra vikarier möjlighet att gå LOVe-webbutbildningar och tentera läkemedelsbehandling på webben under övervakning av Sarastia Rekry.

LOP – grunderna i läkemedelsbehandling

Utbildningen är avsedd för arbetstagare som

• har tidigare utbildning i läkemedelsbehandling t.ex. som en del av sin examen
• genomförde sin förra utbildning för mer än 5 år sedan
• finns i pooler för enheter där utbildning i läkemedelsbehandling krävs
• inte är fast anställda hos en annan arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn.

Läkemedelsbehandling för sjukskötare

• LOP + iv + GER + APO

MiniLOP – grunderna i läkemedelsbehandling för personer utan tidigare kunskaper i läkemedelsbehandling

• Teoridel om läkemedelsbehandling

Vi erbjuder utbildningsmöjligheter framför allt till yrkesutbildade inom vårdsektorn som utför vårdarbete i huvudsak via Sarastia Rekry.

Efter godkänd tenta sparar Sarastia Rekry informationen i tjänsteportalen. Det ger dig möjlighet att ta emot vikariat som kräver en uppdaterad utbildning i läkemedelsbehandling. Du får också ett läkemedelsbehandlingspass, där prov som du avlagt på arbetsenheterna antecknas. Webbutbildningen och tentan är oavlönad tid för arbetstagaren.

Du anmäler dig separat till utbildningen i läkemedelsbehandling och tentan på 03 621 3900.

Anmälningsinformation: namn, telefonnummer, e-postadress och personbeteckningens slutdel.

Pris 50 euro/85 euro. Sarastia Rekry stöder utbildning i läkemedelsbehandling genom att betala en del av utbildningen. Sarastia Rekry skickar en faktura efter att ha kontrollerat din rätt till utbildning. När vi har tagit emot betalningen får du inloggningsuppgifter till webbstudiematerialet. En redan betald LOVe-faktura återbetalas inte.

Inloggningsuppgifterna till webbutbildningen är giltiga i 6 månader och du har tre tentamensförsök.