Lagen om smittsamma sjukdomar

Lagen om smittsamma sjukdomar

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar reglerar vilka vaccinationer som är obligatoriska för dem som arbetar inom socialvården och hälso- och sjukvården och i vilka klient- och patientutrymmen vaccinationerna krävs. Lagen fastställer också i vilka situationer en person måste genomgå en utredning av tuberkulos och salmonella för en arbetsuppgift.

Lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 1 mars 2017. Den ersätter den tidigare lagen från 1986. Syftet med lagen är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.