Kontaktuppgifter

Anställningsärenden

03 621 3900

– olycksfall i arbetet
– ny vikarie: bokning av intervju
– arbetstidsanteckningar i Serenetti

Vikariat och frånvaro

03 621 3908

– frågor om vikarietjänsten
– anmälningar till vikariat
– anmälningar om sjukledighet

Obs! Anmäl alltid sjukfrånvaro per telefon. Frånvaro som inte gäller innevarande eller nästa dag ska anmälas efter kl. 10.00.

Yhteystietoja

Besöksadress

Sibeliuksenkatu 1 A 8, vån. 2
13100 Tavastehus

Postförsändelser (skattekort, sjukintyg osv.)

Sibeliuksenkatu 1 A 8
13100 Tavastehus