Sarastia Rekry Oy

Vad är Sarastia Rekry?

Sarastia Rekry tillhandahåller smidiga lösningar för personal och serviceproduktion till kommunala kunder i hela landet – oberoende av tid och plats. Vikarietjänsterna står för största delen av vår verksamhet.

Våra kunder består av kommuner och samkommuner i mer än tio olika landskap. Vi erbjuder våra tjänster genom in house-upphandlingar. Utöver vikarietjänster erbjuder vi våra kunder effektiva rekryteringstjänster och mångsidiga tjänster för personalresurser.

I februari 2019 inledde vårt systerbolag Onvire sin verksamhet. Onvire erbjuder stödtjänster för personal- och ekonomiförvaltning åt kunder inom privat och tredje sektor.

Lär känna Onvire

Vår bakgrund

Sarastia Rekrys historia går tillbaka till våren 2005. Då startades den regionala vikarietjänstenheten Seudullinen sijaispalveluyksikkö, eller projektet Sipaus. Seutukeskus Oy Häme låg bakom projektidén och projektet drevs i samarbete med Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

År 2008 grundades företaget Seuturekry Oy i anslutning till projektet och 2009 började företaget erbjuda sin vikarietjänst. Den 1 maj 2019 fusionerades moderbolaget KuntaPro Oy och Kunnan Taitoa Oy, och i samband med detta bytte Seuturekry Oy namn till Sarastia Rekry Oy. I och med fusionen bildades Sarastiakoncernen – det största bolaget i Finland som tillhandahåller stödtjänster för personal- och ekonomiförvaltning inom kommunsektorn.

Våra nyckeltal

• 13 års erfarenhet av stödtjänster för personalförvaltning inom social- och hälsovården
• 12 000+ vikarier
o 50 % av vikarierna får erfarenhetstillägg
• 260 000 beställningar 2021
• 2 700 000+ utförda arbetstimmar 2021

Några ord från verkställande direktören

Vikariat lockar på ett nytt sätt. Yrkesutbildade personer inom vård- och omsorgssektorn väljer vikariat när de vill fokusera på arbetets och yrkets kärna och göra det på livets övriga villkor.

År 2018 arbetade över 4 700 personer som vikarier hos Seuturekry. Allt fler yrkesutbildade värdesätter att kunna arbeta när de vill och på de enheter som passar dem bäst.

År 2018 erbjöd vi över 100 000 arbetstillfällen och utförde cirka 1 350 000 arbetstimmar på över 1 000 olika arbetsenheter.

Eftersom vi har gått över till digital rekrytering är det också enklare än förut att bli vikarie. Vi sparar både vikariekandidaternas och våra rekryterares tid.

System- och processutveckling är en självklarhet för oss: mer än var tredje vikariat tillsätts via automatik och arbetsbrickan. Mobilappen är det populäraste sättet att reservera jobb. I vår produktion finns sju programrobotar och en samtalsrobot.

Vi vill samarbeta med våra kunder på riktigt!