Personaltjänster – kompetensstyrning och kompetenshantering

Vill du att styrningen av personalresurser ska vara inspirerande, möjliggörande, ekonomisk, progressiv, kontrollerad och exakt? Genom att centralisera de administrativa uppgifterna som rör anställningar frigörs tid som chefen kan ägna åt organisationsutveckling, med andra ord kompetenshantering. Dessutom behöver organisationen realtidsrapporter som uppföljningsverktyg och för budgetering och prognoser.

Smidiga rekryteringar och anställningsärenden med moderna digitala verktyg.

Genom att säkerställa att organisationens processer är enhetliga och kvalitativa, bidrar du till att skapa en positiv arbetsgivarbild.

Rekryteringar, introduktioner, utvecklingssamtal, nöjdhetsmätningar, personalundersökningar, utbildningsplaner, upprätthållande av arbetsförmågan, avgångssamtal – underlätta chefsarbetet genom en modern hantering av hela eller delar av anställningscykeln.

Sarastia Rekrys centraliserade HR-tjänst möjliggör effektiv och smidig kompetensstyrning och kompetenshantering.

Med ett gemensamt datasäkert arbetstagarregister administreras personal- och anställningsdata centraliserat – inom alla branscher, i alla anställningsfaser.

Personaltjänster – kompetensstyrning och kompetenshantering

Våra tjänster