Rekryteringstjänster

Sarastia Rekrys rekryteringstjänster underlättar organisationens rekryteringsprocesser. Vi sköter rekryteringen till kundens lediga arbetsuppgifter och tjänster hela vägen – från platsannonser till intervjukallelser och tillkännagivanden om valet av kandidat.

Arbetsavtalstjänster: Vi ordnar arbetsavtal för korta och långa anställningar. Vi kontrollerar att lönerna stämmer överens med kundens kollektivavtal. Chefen behöver endast godkänna arbetsavtalen.

Rekryteringstjänster

Våra tjänster