Utkontrakterad arbetsskiftsplanering (UAP)

Rätt kompetens i rätt tid på rätt plats.
Sarastia Rekry erbjuder sina kundorganisationer en ny tjänstemodell för arbetsskiftsplanering, där planeringen har utkontrakterats utanför arbetsenheten och arbetsorganisationen.

• Sarastia Rekry planerar arbetsskiften och gör en teknisk kontroll av uppgifterna om genomförda arbetsskift. Enhetschefen godkänner listorna över planerade och genomförda arbetsskift och löneprocessen.
• Syftet med tjänsten är att skapa centraliserade, enhetliga och kostnadseffektiva arbetsskiftsplaner som tar hänsyn till de regler som man kommit överens om på enheten och till arbetsskiftsergonomin.
• UAP gör det möjligt att säkerställa kvaliteten på vårdarbetet genom att synliggöra enhetens resurser och kompetens samt verkställa servicenivån och klient/patientsäkerheten.
• Arbetsskiftplaneringen görs transparent, rättvis och jämlik för hela arbetsplatsen.

Är UAP just det du behöver, just här och just nu? Kontakta oss. Vi tar fram den lösning för arbetsskiftsplanering som passar din organisation bäst.

Närmare upplysningar:
Produktexpert Kirsi-Mari Salanto
Telefon 045 7881 4974
kirsi-mari.salanto@sarastiarekry.fi

Utkontrakterad arbetsskiftsplanering (UAP)

Våra tjänster