Vikarieförmedling

Många organisationer lägger enormt mycket tid på att leta efter vikarier till sina arbetsenheter. Denna uppgift är dessutom ofta svår om cheferna utför den själva. Vår tjänst för vikarieförmedling stöder chefernas arbete och ger stora kostnadsfördelar tack vare att tjänsten är centraliserad och individuellt anpassad. Vårt kunniga rekryteringsteam tar hand om hela rekryteringsprocessen och söker efter en lämplig vikarie för det aktuella behovet.

Sarastia Rekrys vikarieförmedling frigör tid som chefen kan ägna åt basverksamheten. Chefen på en enhet kan beställa vikarier för akuta eller mer långvariga behov – vi tillhandahåller lämpliga vikarier för olika arbetsuppgifter. Vikarierna är anställda av kunden, till skillnad från vår vikarietjänst, där vi utöver vikarieförmedlingen sköter allt som rör vikariernas anställning.

Sarastia Rekry ansvarar för att placera ut arbetstagare i rätt tid och på rätt plats.

Vikarieförmedling

Våra tjänster