Vikarietjänster

Sarastia Rekrys vikarietjänster frigör tid som chefen kan ägna åt basverksamheten. Vikarietjänsterna ger kostnadsbesparingar, eftersom chefen inte längre behöver ringa igenom vikarielistan för att uppfylla akuta behov – det räcker med att lägga in en beställning i vår tjänsteportal. Våra vikarietjänster kan koppla ihop ett jobb och en kandidat på bara två sekunder tack vare automatik och robotik.

Det tar mindre än en minut att lägga in en beställning! Vikariebeställningar görs snabbt och enkelt via mobilen och på webben. Vikarietjänsterna kan snabbt börja användas utan systemkostnader.

Bland våra 16 000 arbetstagare hittar vi en lämplig kandidat i rätt tid och på rätt plats. Vikarierna är anställda av Sarastia Rekry.

Vikarietjänster

Våra tjänster