Tietoa työntekijälle

Tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki säätelee, mitkä rokotukset ovat pakollisia sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijöille, ja millaisissa asiakas- ja potilastiloissa rokotukset vaaditaan. Laki määrää myös, millaisissa tilanteissa henkilön on tehtävä selvitys tuberkuloosista ja salmonellasta työtehtävää varten.

Tartuntatautilaki tuli voimaan 1.3.2017. Se korvaa aikaisemman lain vuodelta 1986. Lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Katso yksiköidemme rokotusvaatimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-kortti

Osa sijaisia tilaavista asiakastyöyksiköistä edellyttää sijaistyöntekijöiltä terveydenhuollon toimikorttia. Toimikortti voi olla mm. tapa kirjautua potilastietojärjestelmään. Kortti on henkilökohtainen ja luonteeltaan joko yleinen (terveydenhuollon ammattikortti) tai organisaation henkilöstökortti.  Toimikortti sisältää sirun, johon on talletettu terveydenhuollon sähköiseen asiointiin tarkoitetut todentamis- ja salausvarmenne sekä allekirjoitusvarmenne.

Yleisen terveydenhuollon ammattikortin voi hakea mistä tahansa rekisteröintipisteestä ja se voidaan myöntää Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki-rekisteri) rekisteröidyille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Organisaation henkilöstökortti on organisaatiokohtainen ja se voidaan myöntää tarvittaessa muullekin ammattihenkilöstölle.

Toimikortin rekisteröintipisteet sairaanhoitopiireittäin

Koulutukset

Tarjoamme keikkatyöntekijöillemme mahdollisuuden LOVe-verkko-opiskeluun ja lääkehoidon osaamisen tenttimiseen verkossa Sarastia Rekryn valvomana.

LOP – lääkehoidon osaamisen perusteet

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, joilla

  • on aiempi lääkehoitokoulutus suoritettuna esim. osana tutkintoaan
  • on edellisestä koulutuksesta kulunut yli 5 v.
  • on poolitettuna yksiköitä, joissa lääkehoitokoulutus vaaditaan
  •  ei ole vakituista työtä hoito- tai hoiva-alalla toisella työnantajalla

Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen

  • LOP + iv + GER + APO

MiniLOP – lääkehoidon osaamisen perusteet niille, joilla ei ole aiempaa lääkehoidon osaamista

  • Lääkehoidon teoriaosuus

Tarjoamme suoritusmahdollisuuden erityisesti hoitoalan ammattilaisille, jotka tekevät hoitoalan työnsä pääsääntöisesti Sarastia Rekryn kautta.

Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, Sarastia Rekry vastaa tiedon tallentamisesta palvelualustalle. Näin sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan keikkatöitä, joissa edellytetään ajan tasalla oleva lääkehoitokoulutus. Saat myös lääkehoitopassin, johon merkitään työyksiköissä suoritetut lääkenäytöt. Verkko-opiskelu ja tentti ovat palkatonta aikaa suorittajalle.

Lääkehoitokoulutukseen ja tenttiin ilmoittaudutaan molempiin erikseen: 03 621 3900.

Ilmoittautumistiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnuksen loppuosa.

Hinta 50 € / 85 €. Sarastia Rekry tukee lääkehoitokoulutusta maksamalla osan koulutuksesta. Sarastia Rekry lähettää laskun tarkistettuaan oikeutesi koulutusmahdollisuuteen. Maksun saavuttua saat tunnukset verkko-opintomateriaalia varten. Jo maksettua LOVe-laskua emme palauta.

Verkko-opiskelutunnukset ovat voimassa 6 kk ja tenttijällä on enintään 3 suoritusyritystä.

Ohjevideot järjestelmän käytöstä

Olemme tehneet ohjevideoita järjestelmämme käytöstä.

Siirry ohjevideokanavalle

Ajankohtaista