Vastuullisuus

Palvelutuotannon turvaaminen. Päätehtävänämme on osaltamme huolehtia, että asiakkaillamme on henkilöstöä palvelutuotannon turvaamiseksi. Sote-alan asiakkaat, asukkaat ja potilaat ovat asiakkaidemme keskeisimpiä asiakkaita, ja siksi työmme on tärkeää, jotta he saavat laadukasta hoivaa ja hoitoa ajallaan.

Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Sarastia Rekry on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, jonka tehtävänä on toimia sen eteen, että suomalainen työ voi hyvin ja että työ menestyy Suomessa. Lisäksi Sarastia Rekry on saanut kotimaisuuden korkeimman tunnustuksen, eli avainlippumerkin. Olemme 100 % suomalainen yritys ja maksamme veromme Suomeen sekä työllistämme tuhansia työntekijöitä ympäri Suomea.

Sarastia Rekryyn ei kohdistu pakotteita. Sarastia Rekry Oy antaa vastuullisena toimijana vakuutuksen, ettei Sarastia Rekryn Oy:n johtoon, vastuuhenkilöihin ja/tai lähipiiriin, kohdistu Euroopan unionin pakotesääntelyä.

Sarastia Rekry Oy:n toimittajien ja alihankkijoiden osalta Sarastia Rekry Oy:llä ei ole tiedossa, että voimassa oleva pakotesääntely rajoittaisi sopimuskumppanien kanssa toimimista.

Luotettava kumppani. Sarastia Rekry on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Moderni toimija. Hyödynnämme jokapäiväisessä työssämme sähköisiä palveluja ja automatiikkaa. Toimintatapamme säästävät ympäristöä.

Tahdomme hyvää. Joka vuosi suuntaamme joulumuistamisiin kohdennetut varat hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi on valikoitunut perinteisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät organisaatiot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista